Wprowadzanie marek na rynek

Kompleksowość i jasne zasady – tak działamy

 
Ważną częścią działań Gentlemen Network jest wspieranie zagranicznych firm w zdobywaniu polskiego rynku oraz praca z polskimi przedsiębiorstwami w przechodzeniu za granicę. Zglobalizowana gospodarka zdecydowanie sprzyja takiej ekspansji, jednak wymaga to specjalistycznych kompetencji i doświadczenia.

 

Jak powszechnie wiadomo decyzje biznesowe najlepiej podejmować w oparciu sprawdzone fakty. Z doświadczenia wiemy, że najistotniejszymi obszarami do badania są zasoby firmy, chłonność rynku oraz otoczenie konkurencyjne. Dla naszych Partnerów przygotowujemy:

–  badanie rynków docelowych pod kątem konkurencyjności i możliwości rozwoju wraz z rekomendacją wyboru,

–  analizę SWOT,

–  strategię marki na nowym rynku,

–  strategię komunikacyjną,

–  szczegółowe rekomendacje operacyjne,

–  harmonogram działań,

–  analizę kosztów niezbędnych do realizacji proponowanych działań,

– prognozy działań eksportowych,

– wskazanie i uzasadnienie działań marketingowych.

 

W przypadku rozległego rynku stosujemy jego segmentację. Dążymy do wydzielenia jednorodnych kategorii odbiorców, którzy charakteryzuję się zbliżonymi rysami konsumpcyjnymi. Do tak przygotowanych segmentów opracowujemy miary ważności i ryzyka i szacujemy zwroty z inwestycji w określonym czasie. Przeprowadzamy także analizę wrażliwości marketingowej, dzięki czemu dowiadujemy się, jakie działania są dobrze i źle oceniane w danej kategorii. Na tej podstawie sporządzamy osobne strategie marki i komunikacji dla każdego segmentu.

 

Zobacz portfolio